Happiness is about Sharing #5

HAPPINESS IS ABOUT SHARING PROGRAM #5

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Inn Train ร่วมกับ Montessori Play & Learn และ One Sky Foundation ได้ไปที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก บ้านทิโคร่ง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดห้องเรียนแนวมอนเตสซอรี่และอบรมคุณครูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กโดยแนวทางมอนเตสซอรี่

Montessori Play & Learn ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์ฯ และทาง Inn Train ได้เลี้ยงอาหารเด็กๆและคุณครู โดยได้รับการสนับสนุนประสานงานจาก One Sky Foundation

เร็วๆนี้พวกเราจะเดินทางไปที่ศูนย์ฯเพื่อติดตามผล และจะได้ถือโอกาสนี้ในการขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนในอำเภอสังขละบุรี จากการสอบถามเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ One Sky แจ้งว่าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาต้องการขอรับบริจาคสิ่งของดังมีรายการต่อไปนี้

 1. ลูกฟุตซอล Molten จำนวน 20 ลูก
 2. ลูกตระกร้อ มาราธอน จำนวน 20 ลูก
 3. ทีวี LED 40-50 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
 4. ฟูกที่นอน 3.5 ฟุต จำนวน 30 ชิ้น
 5. พัดลมติดผนัง จำนวน  30 เครื่อง
 6. มุ้ง จำนวน 30 อัน
 7. หมอน จำนวน 30 ใบ
 8. ผ้าปูที่นอน จำนวน 30 ผืน
 9. ผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังขละบุรี สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระราชอุดมมงคล  (หลวงพ่ออุตตมะ) เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสมเด็จในขณะนั้น   ได้มอบที่ดินของวัดสมเด็จจำนวน 44 ไร่ 20  ตารางวา ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโรงเรียนเมื่อ  พ.ศ.  2518  และเปิดเรียนปีการศึกษา 2519

ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 1,486 คน ชั้น ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 38 ห้อง จำนวนครู 75 คน นักเรียนประจำหอพัก เป็นนักเรียนบ้านไกล มี 91 คน จำนวน ห้อง 10 ห้อง

 

หากท่านใดต้องการบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน ติดต่อเรา INN TRAIN ได้ที่ โทร 0931288665
หรือทางไลน์ ไอดี @inntrain

เกี่ยวกับมูลนิธิวันสกาย (One Sky Foundation)

มูลนิธิวันสกายเป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในปีพุทธศักราช 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน และเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556

ฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษา ทำงานมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาถ้วนหน้า โดยมีแนวทางการทำงาน ดังนี้

 • ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และดำเนินการให้เด็กได้เข้าสู่ระบบการศึกษา
 • ลดจำนวนนักเรียนหยุดเรียนกลางคันสนับสนุนให้เกิดห้องเรียนชุมชนในพื้นห่างไกล

ฝ่ายงานคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ตกอยู่ในอันตราย โดยมีแนวทางการทำงาน ดังนี้

 • งานปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงทีจากภาวะฉุกเฉิน
 • งานส่งเสริมป้องกันเพื่อลดภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดกับเด็ก

 

#เพราะความสุขคือการได้แบ่งปัน  #HappinessIsAboutSharing

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *