Happiness is about Sharing #5

HAPPINESS IS ABOUT SHARING PROGRAM #5 เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Inn Train ร่วมกับ Montessori Play & Learn และ One Sky Foundation ได้ไปที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก บ้านทิโคร่ง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดห้องเรียนแนวมอนเตสซอรี่และอบรมคุณครูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กโดยแนวทางมอนเตสซอรี่ Montessori Play & Learn ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์ฯ และทาง Inn Train ได้เลี้ยงอาหารเด็กๆและคุณครู โดยได้รับการสนับสนุนประสานงานจาก One Sky Foundation เร็วๆนี้พวกเราจะเดินทางไปที่ศูนย์ฯเพื่อติดตามผล และจะได้ถือโอกาสนี้ในการขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนในอำเภอสังขละบุรี จากการสอบถามเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ One Sky แจ้งว่าโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาต้องการขอรับบริจาคสิ่งของดังมีรายการต่อไปนี้ ลูกฟุตซอล Molten จำนวน 20 ลูก ลูกตระกร้อ มาราธอน จำนวน 20 ลูก ทีวี LED 40-50 …