นั่งรถไฟไอน้ำ ย่ำเมืองกรุงเก่า เล่าเรื่องนิทาน มีล้านของเล่น – 28 ก.ค. 2562 (ต้นกล้า 3)

OPTION A (กรณีรถไฟถึงสถานีอยุธยาตามเวลา)

07.30 น               พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ถ่ายรูปกับหัวรถจักรไอน้ำ

08.10 น.              ขบวนรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง Inn Train บริการอาหารว่าง (แบบกล่อง) พร้อมเครื่องดื่ม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับรถจักรไอน้ำและ  ประวัติศาสตร์เมืองอยุธยา

10.15 น                 ขบวนรถจักรไอน้ำถึงสถานีรถไฟอยุธยา นั่งรถมินิบัสปรับอากาศไปวัดไชยวัฒนาราม

10.40-11.00 น.    เดินชมวัดไชยวัฒนารามประมาณ 20 นาที แล้วนั่งรถมินิบัสปรับอากาศไปวังช้างอยุธยา แล เพนียด

11.20-12.00 น.    ดูการแสดงช้าง หรือถ่ายรูปและให้อาหารช้าง แล้วนั่งรถมินิบัสปรับอากาศไปร้านอาหาร The Summer House

12.15-14.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงที่ The Summer House จากนั้นนั่งรถตุ๊กๆหัวกบไปพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น อ.เกริก

14.30-15.30 น.    ฟังนิทานและเล่นที่พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น อ.เกริก แล้วนั่งรถมินิบัสปรับอากาศไปร้าน Busaba Café

15.45-16.15 น.     รับประทานของว่างที่ร้าน Busaba Café จากนั้นเดินทางโดยรถมินิบัสปรับอากาศกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.               สิ้นสุดการเดินทางที่ร้านอาหาร Maria Garden (ถนนราชพฤกษ์)

 

OPTION B (กรณีรถไฟถึงสถานีอยุธยาช้ากว่ากำหนดเวลา)

07.30 น               พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ถ่ายรูปกับหัวรถจักรไอน้ำ

08.10 น.              ขบวนรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง   Inn Train บริการอาหารว่าง (แบบกล่อง) พร้อมเครื่องดื่ม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับรถจักรไอน้ำและ ประวัติศาสตร์เมืองอยุธยา

ช้ากว่า 10.15 น.   ขบวนรถจักรไอน้ำถึงสถานีรถไฟอยุธยา นั่งรถมินิบัสปรับอากาศไปวังช้างอยุธยา แล เพนียด

11.20-12.00 น.   ดูการแสดงช้าง หรือถ่ายรูปและให้อาหารช้าง แล้วนั่งรถมินิบัสปรับอากาศไปร้านอาหาร The Summer House

12.15-14.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่ The Summer House จากนั้นนั่งรถตุ๊กๆหัวกบไปพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น อ.เกริก

14.30-15.30 น.   ฟังนิทานและเล่นที่พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น อ.เกริก แล้วนั่งรถมินิบัสปรับอากาศไปร้าน Busaba Café

15.45-16.15 น.     รับประทานของว่างที่ร้าน Busaba Café จากนั้นเดินทางโดยรถมินิบัสปรับอากาศไปวัดไชยวัฒนาราม

16.30-17.00 น.    เดินชมวัดไชยวัฒนารามประมาณ 30 นาที จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถมินิบัสปรับอากาศ

18.45 น.               สิ้นสุดการเดินทางที่ร้านอาหาร Maria Garden (ถนนราชพฤกษ์)

 

ราคาท่านละ       1,990 บาท

ราคานี้รวม

  • ค่าตั๋วรถไฟชั้นสาม ขบวนหัวรถจักรไอน้ำ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อยุธยา
  • ค่ารถมินิบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ (รวมคนขับและน้ำมัน)
  • อาหารเช้าบนรถไฟ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น
  • ค่าเข้าชมการแสดงช้าง
  • ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม        ● อาหารกลางวันและอาหารเย็น ● ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(หากมี)กรณีเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถมินิบัส

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ (https://www.inn-train.com/form-tonkla3)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *