นั่งรถไฟไอน้ำ ไขปริศนาอยุธยา – 28 ก.ค. 2562

โอกาสพิเศษที่จะได้นั่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำ – Inn Train Lifestyle จะพาคุณสัมผัสความน่าทึ่งของรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ และครั้งนี้เราจะร่วมกันถอดรหัส ไขปริศนา วัดในกรุงศรีอยุธยา

Inn Train ให้คุณเที่ยวในสไตล์ของคุณ เราจึงจัดโปรแกรมไว้ 2 โปรแกรมให้คุณเลือก

โปรแกรม 1: นั่งรถไฟ(ไอน้ำ) ไขปริศนาอยุธยา ล่องเรือให้อาหารปลา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

07.30 น  พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ถ่ายรูปกับหัวรถจักรไอน้ำ
08.10 น.  ขบวนรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง Inn Train บริการอาหารว่าง (แบบกล่อง) พร้อมเครื่องดื่ม

10.15 น  ขบวนรถจักรไอน้ำถึงสถานีรถไฟอยุธยา นั่งรถตู้ปรับอากาศสู่วัดพระศรีสรรเพชญ์ ไขปริศนา แวะสักการะพระ  มงคลบพิตร

12.00 น.  ล่องเรือชมวิวพร้อมรับประทานอาหารบนเรือ ให้อาหารปลาพร้อมฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์สองฝั่งน้ำ (เรือแล่น  ผ่าน วัดขุนพรหม, วัดสนามชัย, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์ยอแซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย, ป้อม  เพชร, วัดพนัญเชิง)

13.30 น.  เดินทางไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” โดยรถตู้ปรับอากาศ เลือกทำกิจกรรม เช่น ปลูกผัก   ทำขนม สานปลาตะเพียน ให้นมแพะแกะ

16.40 น.  ขบวนรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ ออกเดินทางจากสถานีอยุธยา

18.55 น.  ถึงสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  เวลาที่แสดงเป็นเวลาโดยประมาณ เวลาจริงอาจเปลี่ยนแปลง

ราคา  ท่านละ 1,750 บาท

ราคานี้รวม ● ค่าตั๋วรถไฟชั้นสาม ขบวนหัวรถจักรไอน้ำ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อยุธยา ● ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง และท่องเที่ยวตามรายการ ● อาหารเช้าบนรถไฟ และอาหารเที่ยงบนเรือ ● ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์) ● ค่าทำกิจกรรมที่บ้านของพ่อ ● ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

หากต้องการเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถตู้ปรับอากาศ เพิ่มอีกท่านละ 280 บาท หรือเหมาคัน คันละ 2,500 บาท

ราคานี้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

โปรแกรม 2: นั่งรถไฟ(ไอน้ำ) ไขปริศนาอยุธยา ค้นที่มาบางปะอิน ฟินฟินกับอินน์เทรน

นั่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ร่วมกันถอดรหัส ไขปริศนา วัดในกรุงศรีอยุธยา ล่องเรือทานอาหาร และเยี่ยมชมความงานของสถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ พร้อมความรู้จากผู้บรรยาย ดร. รสิตา สินเอกเอี่ยม นักประวัติศาสตร์ศิลปะและสภาปัตยกรรม

07.30 น  พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ถ่ายรูปกับหัวรถจักรไอน้ำ
08.10 น.  ขบวนรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพง
Inn Train บริการอาหารว่าง (แบบกล่อง) พร้อมเครื่องดื่ม

10.15 น  ขบวนรถจักรไอน้ำถึงสถานีรถไฟอยุธยา นั่งรถตู้ปรับอากาศสู่วัดพระศรีสรรเพชญ์ แวะสักการะพระมงคลบพิตร

12.00 น.  ล่องเรือชมวิวพร้อมรับประทานอาหารบนเรือ ให้อาหารปลาพร้อมฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์สองฝั่งน้ำ (เรือแล่น  ผ่าน วัดขุนพรหม, วัดสนามชัย, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์ยอแซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย, ป้อม  เพชร, วัดพนัญเชิง)

13.30 น.  เดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน โดยรถตู้ปรับอากาศ ชมพระที่นั่งภายในพระราชวังหรือขับรถกอล์ฟเล่น พาชมวัด  นิเวศธรรมประวัติที่มีชื่อเสียง

17.08 น.  ขบวนรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษ ออกเดินทางจากสถานีบางปะอิน

18.55 น.  ถึงสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  เวลาที่แสดงเป็นเวลาโดยประมาณ เวลาจริงอาจเปลี่ยนแปลง

ราคา  ท่านละ 1,750 บาท

ราคานี้รวม ● ค่าตั๋วรถไฟชั้นสาม ขบวนหัวรถจักรไอน้ำ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อยุธยา ● ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง และท่องเที่ยวตามรายการ ● อาหารเช้าบนรถไฟ และอาหารเที่ยงบนเรือ ● ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามระบุในกรมธรรม์) ● ค่าธรรมเนียมเข้าชมพระราชวังบางปะอิน ● ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

หากต้องการเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถตู้ปรับอากาศ เพิ่มอีกท่านละ 280 บาท หรือเหมาคัน คันละ 2,500 บาท

ราคานี้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งทั้งสองโปรแกรมได้ที่

Inn Train Travel เบอร์ 093 128 8665 ไลน์ไอดี @inntrain เฟสบุ๊ค @inntrain

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *