ซื้อ 1 ที่ ช่วย 1 ท่าน

“ซื้อ 1 ที่ ช่วย 1 ท่าน”  “ร่วมกันช่วยดูแลสุขภาพกายและใจ คุณหมอ คุณพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์” เมื่อท่านสั่ง อาหารชุด “ภูมิคุ้มกัน” ตามเมนูประจำวันที่ระบุไว้ 1 ชุด ราคา 159 บาท ทาง Inn Train จะทำอาหารเพิ่มอีก 1 ชุด (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม) เพื่อนำไปมอบให้ ทีมแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลที่รับ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งได้แก่โรงพยาบาลเหล่านี้ 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2. โรงพยาบาลรามาฯ 3. โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ 4. โรงพยาบาลราชวิถึ 5. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 6. โรงพยาบาลกลาง 7. โรงพยาบาลตำรวจ 8. โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า 9. โรงพยาบาลภูมิพล นอกจากอาหารแล้ว ท่านยังสามารถสั่งน้ำผลไม้ออร์แกนิคของ Thank God It’s Organic เพิ่มได้อีกด้วย (ขวดละ …